Integritetsskyddspolicy

Pipsa,s Creative Store:s Integritetsskyddspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL 1998:204), vilket innebär skydd för din personliga integritet.

Ansvaret för kundregistret är:

Pipsa,s Creative Store 

Norrviksstrandsvägen 16, pl 131

13956 Värmdö

Ansvarig kontaktperson är

Pirjo Koskinen

info@pipsasstore.se

+4676 161 4919

Registrets namn

Pipsa’s Creative Store:s kundregister

Avsikten med hanteringen av personuppgifter

Registret används endast för att upprätthålla kundförhållandet mellan Pipsa,s Creative Store och kunden. För att beställa en produkt förutsättes inte att kunden registrerar sig i kundregistret. Beställning av produkt förutsätter inte att man måste registrera sig till kundregistret, men det förutsätter att telefonnummer lämnas för leveransmeddelande per SMS vid paketförsändelse.

Registrets informationsinnehåll

Grunduppgifter om kunden: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postkontorets ort, telefonnummer, mobilnummer, emailadress, beställningshistoria och information om uppföljning av leverans.

I kundregistret sparas kundens tillstånd till användandet av personuppgifterna för direktmarknadsföring.

Informationskällor

Kontaktuppgifter registreras då kunden registrerar sig. Övriga uppgifter registreras då kunden gör inköp via webshopen.

Regler för överlåtelse av information

Upprätthållaren av registret utlämnar inte personuppgifter till utomstående.

Registrets skyddsprinciper

Registrets informationssystem och registerfiler är skyddade med hjälp av tekniska skyddsmetoder som normalt används i motsvarande system. Rätten att använda registret förutsätter personligt användarnamn och lösenord, som beviljas endast registeransvarig företagets sådan personal, vars ställning och uppgifter i företaget förutsätter detta.